ĐƠN ĐĂNG THI

1. ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ 06 BẬC - ĐH CẦN THƠ

2. ĐƠN ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO

3. ĐƠN ĐĂNG KÝ THI ANH VĂN C

4. ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG KHMER

5. HƯỚNG DẪN THI TIẾNG ANH VSTEP TRÊN MÁY TÍNH TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

6. ĐƠN ĐĂNG KÝ THI ANH VĂN 6 BẬC - TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

7. ĐƠN ĐĂNG KÝ THI TIẾNG PHÁP A2, B1 DELF - TẠI TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

8. ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC TOEIC QUỐC TẾ

9. MẪU PHIẾU BÁO KẾT QUẢ THI TOEIC

10. SÁCH HƯỚNG DẪN THI TOEIC

11. ĐƠN ĐĂNG KÝ THI IELTS

12. ĐƠN DỰ THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, TKT

13. ĐƠN XIN PHÚC KHẢO NGOẠI NGỮ - ĐH CẦN THƠ

14. ĐƠN ỦY QUYỀN NHẬN CHỨNG CHỈ - ĐH CẦN THƠ

15. ĐƠN XIN PHÚC KHẢO TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT - ĐHXD MIỀN TÂY

16. MẪU CHỨNG CHỈ A2, B1, B2, C1 - ĐH CẦN THƠ (PHÔI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA CỦA BỘ GD&ĐT)

17. ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI KHÓA ÔN THI VSTEP - ĐH CẦN THƠ

18. ĐƠN ĐĂNG KÝ THI - CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG KHMER