Chuyên mục phụ

Đào tạo Anh văn Thiếu nhi theo chương trình Quốc tế tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Anh văn 06 bậc: A1, A2, B1, B2, C1, C2 tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Anh văn TOEIC do ETS cấp chứng chỉ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Anh văn IELTS tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Anh văn Giao tiếp từ Cơ bản đến Nâng cao tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng