LUYỆN THI TIẾNG ANH A1- A2 - B1 - B2 - C1 - C2

 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC (A1 - A2 – B1 – B2 – C1 - C2) 

      Chương trình luyện thi Anh văn  A1 - A2 - B1 - B2 - C1 được Trung tâm tâm Gia Phước Hưng thường xuyên tổ chức ôn và thi mỗi tháng. Khóa học do các giảng viên có học vị và kinh nghiệm cao, dạy đúng trọng tâm ra đề thi - Giúp học viên đạt được kết quả cao.

Xem tiếp