LUYỆN THI TIẾNG ANH A1- A2 - B1 - B2 - C1 - C2

 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC (A1 - A2 – B1 – B2 – C1 - C2) 

      Chương trình luyện thi Anh văn  A1 - A2 - B1 - B2 - C1 được Trung tâm tâm Gia Phước Hưng thường xuyên tổ chức ôn và thi mỗi tháng. Khóa học do các giảng viên có học vị và kinh nghiệm cao, dạy đúng trọng tâm ra đề thi - Giúp học viên đạt được kết quả cao.

      Đặc biệt, Trung tâm Gia Phước Hưng triển khai chương trình "luyện thi chất lượng cao". Tham gia khóa học này, học viên được Trung tâm cam kết đào tạo đạt cấp bậc chứng chỉ (A2, B1, B2, C1) theo nguyện vọng đăng ký. 

LỚP SỐ TIẾT HỌC PHÍ (VNĐ) GHI CHÚ
BẬC 1 (A1) 60    
BẬC 2 (A2) 72    
BẬC 3 (B1) 192    
BẬC 4 (B2) 192    
BẬC 5 (C1) 192    

     

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0907.550847 (thầy Nhân)