ANH VĂN THIẾU NHI

Anh van thieu nhi

ĐÀO TẠO ANH VĂN THIẾU NHI THEO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 

Anh Văn Thiếu nhi (English for Children): là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5). Sau khi hoàn thành chương trình, các em được tham gia thi lấy các Chứng chỉ Quốc tế của trường ĐH Cambridge Starters, Movers, Flyers. Các chứng chỉ này có giá trị mãi mãi và được hầu hết các nước trên Thế giới công nhận.

Xem tiếp