Chuyên mục phụ

Đào tạo các khóa Tin học Thiếu Nhi dành cho các học sinh tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5) tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định mới của Bộ GD&ĐT tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao theo quy định mới của Bộ GD&ĐT tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo lập trình Andriod từ cơ bản đến nâng cao tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo lập trình Games cho Hệ điều hành Android tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo thế kế Website tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Tin học quốc tế IC3 do Certiport (Hoa kỳ) cấp chứng chỉ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng

Đào tạo Tin học văn phòng theo tiêu chuẩn Quốc tế - MOS tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Gia Phước Hưng - Sóc Trăng