LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID

Lap trinh android

Khóa học Lập trình Android trang bị kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cách xây dựng ứng dụng, cách thức làm việc trên nền tảng Android cũng như rèn luyện kỹ năng qua quá trình thực tập và thực hiện dự án. Giúp học viên tham gia khóa học tự tin tham gia vào các công ty phần mềm hoặc tự viết ứng dụng để kinh doanh sau khi tốt nghiệp.

Xem tiếp