LRCĐ, BẢO TRÌ MÁY TÍNH & MẠNG LAN - INTERNET

Bao tri may tinh

Lớp LRCĐ & Mạng đào tạo bạn khả năng tự lắp ráp máy, tư vấn kỹ thuật, cài đặt phần mềm, nâng cấp, bảo trì, xử lý sự cố phần cứng, phần mềm, sửa phần hệ thống khi máy vi-rút, phục hồi dữ liệu sau khi xóa, format nhầm, kết nối mạng có dây và không dây, bảo mật mạng, các kỹ thuật khắc phục sự cố …

Xem tiếp