LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID

Lap trinh android

Khóa học Lập trình Android trang bị kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cách xây dựng ứng dụng, cách thức làm việc trên nền tảng Android cũng như rèn luyện kỹ năng qua quá trình thực tập và thực hiện dự án. Giúp học viên tham gia khóa học tự tin tham gia vào các công ty phần mềm hoặc tự viết ứng dụng để kinh doanh sau khi tốt nghiệp.

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ KHẢ NĂNG:                                                 

- Nắm rõ nền tảng về Android.
- Phát triển, xây dựng được ứng dụng trên Android.
- Đưa và quản lý ứng dụng trên App Store của Android (Google Play Store)
- Có kinh nghiệm thực hiện dự án, xây dựng sản phẩm trên Andoid.
- Tự tin làm việc tại các cty P.mềm phát triển ứng dụng Android hoặc tự kinh doanh làm chủ.
 
LỢI ÍCH CỦA HV KHI HỌC TẬP TẠI TT.GIA PHƯỚC HƯNG:

- Đạt được kiến thức, kỹ năng của một lập trình viên trên Android.
- Được hỗ trợ giới thiệu việc làm.
- Được các giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn và đã từng tham gia nhiều dự án phát triển về ứng dụng Adroid đến từ TP.HCM trực tiếp giảng dạy.
 
MÔN HỌC, THỜI LƯỢNG VÀ HỌC PHÍ:                                                                        
 

STT

Môn học

Số giờ

Học phí (đ)

Ghi chú

1

 Lập trình Java cho Android

45

1,5 triệu

  - Học viên có thể đóng học phí theo từng môn học.  

 

- Nếu đóng đủ trọn gói 1 lần được giảm 01 triệu đồng

2

Cấu trúc & XD ứng dụng Android 

30

1,4 triệu

3

 Lập trình Cơ sở dữ liệu, tiến trình & chuyển động của ứng dụng

30

1,5 triệu

4

Lập trình Ứng dụng cho Android

35

1,5 triệu

5

Thực hiện dự án và được hỗ trợ kỹ năng phát triển nghề nghiệp

10

Miễn phí

Tổng cộng

150

5,9 triệu đồng


THỜI GIAN HỌC:                                                                                                         

- Khóa Dài hạn: 05 tháng (Học 03 buổi/tuần, mỗi buổi học 2,5 giờ)
- Khóa Cấp tốc: 2,5 tháng (Học 06 buổi/tuần, mỗi buổi học 2,5 giờ)
 
ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN THAM GIA:                                                                        

- Học sinh các trường THPT có định hướng theo đuổi lĩnh vực lập trình phần mềm
- Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học.
- các bạn yêu thích lập trình trên thiết bị di động và mong muốn có việc làm ổn định trong lĩnh vực này.
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:                                                                        

1/ MÔN 1: LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN

a. Mục tiêu:
• Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java
• Thiết kế giao diện Java Form đơn giản
• Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
• Lập trình hướng đối tượng cơ bản
• Nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java
• Có kiến thức vững chắc để lập trình Android
 
b. Nội dung:
• Bài 1: Tổng quan Java – Môi trường làm việc
• Bài 2: Kiểu cơ sở dữ liệu
• Bài 3: Mảng cơ sở
• Bài 4: Lập trình hướng đối tượng
• Bài 5: Giao diện cơ bản trên Java Form
• Bài 6: Truy xuất tập tin
• Bài 7: Xây dựng giao tiếp Interface
• Bài 8: Lưu trữ dữ liệu tập hợp
• Bài 9: Tổng kết
• Bài 10: Dự phòng: hướng dẫn giải bài tập
 
2/ MÔN 2: KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID

a. Mục tiêu:
• Nắm vững nền tảng kiến trúc ứng dụng và hệ điều hành Android
• Có khái niệm tổng quát về bộ Android SDK
• Hiểu và làm việc tốt với các thành phần được đưa vào ứng dụng
• Sử dụng thành thạo các bộ tài nguyên, hỗ trợ xây dựng ứng dụng trên dòng các thiết bị khác nhau.
• Làm việc với lưu trữ trên thư mục dự án và bộ nhớ thiết bị
• Xây dựng giao diện với điều khiển cơ bản và phức hợp
 
b. Nội dung:
• Bài 1: Mở đầu – Android và Môi trường phát triển
• Bài 2: Các thành phần ứng dụng Android
• Bài 3: View & Các điều khiển cơ bản
• Bài 4: Tài nguyên ứng dụng cơ bản
• Bài 5: Intent
• Bài 6: Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện
• Bài 7: Quản lý Asset – SharePreference - Bộ nhớ thiết bị
• Bài 8: Adapter và các điều khiển tập hợp
• Bài 9: Xây dựng giao diện với Fragment
• Bài 10: Tổng kết
 
3/ MÔN 3: LẬP TRÌNH CSDL, TIẾN TRÌNH VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRONG ỨNG DỤNG

a. Mục tiêu:
• Truy xuất tài nguyên dùng chung trên thiết bị
• Xây dựng ứng dụng với cơ chế chia sẻ tài nguyên
• Mô hình tổ chức dữ liệu theo cấu trúc cơ sở dữ liệu
• Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng với cơ chế sắp xếp bố cục giao diện, chuyển hoạt và tuỳ chỉnh hiển thị điều khiển
• Tăng tốc ứng dụng với các luồng xử lý khác nhau
• Xây dựng chế độ làm việc ngầm cho ứng dụng
• Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
• Thiết lập nhận và gửi thông báo cho ứng dụng
 
b. Nội dung:
• Bài 1: Quản lý dữ liệu với Content Provider
• Bài 2: Lưu trữ dữ liệu ứng dụng với SQLite
• Bài 3: Truy vấn và sắp xếp dữ liệu
• Bài 4: Menu & ActionBar
• Bài 5: Action Provider & Điều khiển tìm kiếm dữ liệu
• Bài 6: Các chuyển hoạt trong ứng dụng
• Bài 7: Sử dụng CursorAdapter
• Bài 8: AsyncTask – Thread và Handler
• Bài 9: Service – Broadcast Receiver và Notification
• Bài 10: Tổng kết
 
4/ MÔN 4: LẬP TRÌNH ỨD CLIENT & ỨD ĐA PHƯƠNG TIỆN (SMS, CAMERA,...)

a. Mục tiêu:
• Hiểu và biết cách sử dụng các loại phương thức kết nối thông dụng
• Kết nối và trao đổi dữ liệu từ máy chủ
• Khai thác các dịch vụ Internet
• Xây dựng ứng dụng bản đồ với Google Map
• Sử dụng các bộ cảm biến và các bộ kết nối không dây
• Xây dựng ứng dụng giải trí đa phương tiện
• Xây dựng ứng dụng quản lý cuộc gọi và tin nhắn
• Xây dựng ứng dụng hoạt động trên màn hình chủ
 
b. Nội dung:
• Bài 1: Khai thác tài nguyên Internet
• Bài 2: Giao thức kết nối WebService.
• Bài 3: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON
• Bài 4: Khảo sát và sử dụng GoogleMap
• Bài 5: Các điều khiển đa truyền thông
• Bài 6: Bộ cảm biến – Kết nối không dây
• Bài 7: Telephony & SMS
• Bài 8: Google Cloud Messaging
• Bài 9: Ứng dụng Widget
• Bài 10: Tổng kết
 
5. ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA

      Dựa vào kiến thức đã học, học viên tự xây dựng một ứng dụng cụ thể chạy trên thiết bị Android, với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của giảng viên giảng dạy.
 
6. CÁC KỸ NĂNG MỀM

      Học viên được đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp như: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc trong nhóm lập trình, Kỹ năng trình bày, Kỹ thuật viết CV và vượt qua phỏng vấn, Cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp...