Chứng chỉ Tin học Quốc tế - IC3

CHỨNG CHỈ IC3 gồm 2 bài thi: IC3 GS3 và IC3 GS4

I. IC3 - GS3

1. IC3 là gì?

IC3: The Internet and Computing Core Certification là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản Certiport sáng tạo. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về công nghệ số mà ai cũng cần phải biết.Bài thi IC3 được thiết kế trên 25 ngôn ngữ khác nhau. Tại Việt Nam, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt để thực hiện bài thi này.

Xem tiếp