ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

ung dung nang cao

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

CHỨNG CHỈ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CẤP

Chương trình tin học chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao học viên chỉ cần chọn học 3 trong 8 môn học là đủ điều kiện tham gia thi lấy chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao như: Microsoft Word nâng cao, Microsoft Excel nâng cao, Microsoft PowerPoint nâng cao.

Xem tiếp