ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN

      

      Chương trình Tin học ứng dụng CNTT cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu. Các kiến thức sẽ được đào tạo với những kỹ năng cơ bản, nhằm giúp học viên sử dụng được phần mềm ứng dụng của Microsoft Office để thực hiện được những công việc thường dùng trong văn phòng như: xử lý văn bản, lập bảng tính, trình chiếu,...

Xem tiếp