ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN

      

      Chương trình Tin học ứng dụng CNTT cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu. Các kiến thức sẽ được đào tạo với những kỹ năng cơ bản, nhằm giúp học viên sử dụng được phần mềm ứng dụng của Microsoft Office để thực hiện được những công việc thường dùng trong văn phòng như: xử lý văn bản, lập bảng tính, trình chiếu,...

      Tin học chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản sẽ giúp học viên nắm được những kiến thức căn bản của hệ điều hành Windows, sử dụng chương trình Microsoft Word để soạn thảo các văn bản, sử dụng chương trình Microsoft Excel tạo ra những bảng tính hoặc sử dụng trình chiếu Microsoft PowerPoint để thuyết trình. Chương trình sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin.

     Học viên sẽ được thực hành 100% trên máy tính. Soạn văn bản trên Microsoft Word chuyên nghiệp. Sử dụng thành thạo các hàm trong Microsoft Excel. Biên tập được chương trình trình chiếu Microsoft PowerPoint, sử dụng những dịch vụ từ internet để thực hiện trong công việc và học tập.

- Thời gian đào tạo: 10 Tuần
- Học phí: 800.000đ/khóa  

  Nội dung chương trình

Phần 1: Kiến thức cơ bản về Máy tính.
Phần 2: Kiến thức về hệ điều hành Windows.
Phần 3: Sử dụng thành thạo Internet.
Phần 4: Soạn thảo Microsoft Word.
Phần 5: Lập bảng tính Microsoft Excel.
Phần 6: Thiết kế chương trình trình chiếu PowerPoint.  

    Sau khi hoàn thành chương trình, các bạn sẽ tham gia kỳ thi cuối khóa cấp chứng chỉ. Chứng chỉ do trường Đại học Cần Thơ cấp - có giá trị trên toàn quốc.