LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA TẠI TT. GIA PHƯỚC HƯNG

TT.GIA PHƯỚC HƯNG GHI DANH MỖI NGÀY, KHAI GIẢNG LỚP MỚI MỖI TUẦN

1/ CÁC KHÓA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

LOI ICH KHI HOC TAI GPH Copy

 

2/ CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG KHMER 2021

Kh lop Khmer 2021 TH