LỊCH THI CÁC KHÓA

1. LỊCH THI TIN HỌC

- Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao: 18/07/2020 & 09/08/2020

 

2. LỊCH THI CÁC KHÓA ANH VĂN

- Anh văn A2, B1, B2, C1 (ĐH Cần Thơ): 17-19/07/2020

 

3. LỊCH THI TIẾNG PHÁP - CHỨNG CHỈ ĐH CẦN THƠ

- Pháp văn DELF A2, B1 (của Bộ GD Pháp tại ĐH Cần Thơ): 

4. LỊCH THI TOEIC, TOEFL ITP QUỐC TẾ (ETS)

- TOEIC, TOEFL ITP:  26/05/2019

5. LỊCH THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE:

- STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET:  14/06/2020