LỊCH THI CÁC KHÓA

1. LỊCH THI TIN HỌC

- Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao: 21/03/2021

 

2. LỊCH THI A2, B1, B2, C1 CỦA TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ NĂM 2021

 thiCTU

 3. LỊCH THI TIẾNG PHÁP - CHỨNG CHỈ ĐH CẦN THƠ

- Pháp văn DELF A2, B1 (của Bộ GD Pháp tại ĐH Cần Thơ): 

 THI THÁNG 05/2021; THÁNG 09/2021; THÁNG 11/2021

 

4. LỊCH THI TOEIC, TOEFL ITP QUỐC TẾ (ETS)

- TOEIC, TOEFL ITP:  24/04/2021

5. LỊCH THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE:

- STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET:  27/03/2021

 

6. LỊCH THI CCQG TIẾNG KHMER 2020 (ĐỢT 2)

TB thi CCQG Khmer D2 2020