ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CNTT

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TIN HỌC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Dưới đây là đáp án các câu trắc nghiệm thi lý thuyết Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin: gồm 06 mô đun theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Được dùng để sát hạch lý thuyết trong kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin (thay thế tin học chứng chỉ A, B, C cũ)

MODULE 1: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN

 

MODULE 2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

 

MODULE 3: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN VỚI MICROSOFT WORD

 

MODULE 4: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN VỚI MICROSOFT EXCEL

 

MODULE 5: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN  VỚI MICROSOFT POWERPOINT

 

MODULE 6: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN