THÔNG BÁO KHẨN

Thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm Gia Phước Hưng thông báo tạm nghỉ làm việc từ ngày 01/04/2020 - 15/04/2020.