THÔNG BÁO KHẨN

Do ảnh hưởng cơn bảo số 16 (Tembin), tất cả các học viên các lớp Anh văn, tin học và toàn thể giáo viên, nhân viên Trung tâm Gia Phước Hưng nghỉ 02 ngày (25/12 và 26/12/2017)