THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN TIN HỌC TẠI TT. GIA PHƯỚC HƯNG

* Lưu ý: Khi đi nhận Chứng chỉ phải mang theo Phiếu dự thi để đối chiếu

1. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC: 

Đã có Chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, nâng cao - Đợt thi 21/03/2021

 

2. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN A2 - B1 - B2 - C1:

Đã có Chứng chỉ Anh văn A2 - B1 - B2 - Đợt thi tháng 02/2021 của trường ĐH Cần Thơ

3. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN QUỐC TẾ:

Đã có Chứng chỉ TOEIC đợt thi 02 & 04/08/2019

 - Đã có Chứng chỉ Anh văn Cambridge STARTERS đợt thi 20/02/2021

 

4. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIẾNG KHMER:

 Đã có Chứng chỉ tiếng Dân Tộc Khmer đợt thi ngày 09/01/2021