TRA KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

Gõ có dấu tiếng Việt ==> Vd: Nguyễn Văn A
Vd: 27/03/1984 hoặc 1984